free simple website templates

Endüstriyal Dijital Okul

Resmi ve özel okullar için tasarlanan dijital okul ile her şey daha kolay olacak.

Öğrenci İşleri Modülü

Öğrencilerin; Kimlik Bilgileri, Ödeme, Öğretim Yılları, Geçim Bilgileri, Anket, Yoklama, Etkinlikleri, Etütleri, Ödevleri, Tavsiyeleri, Sınavları, Öğrenci Tanıma Fişleri, Yaşam Penceresi, Kanaatleri, Bültenleri, Online Eğitimleri, Veli Görüşmeleri, İşletme Bilgileri vb bilgileri içerir.

Kurum İşleri Modülü

Kurumdaki; Mekan (Sınıf, Laboratuvar, Atölye, Depo, WC vb) Bilgileri, Şube, Sınıf, Tanımlamaları, Taşınır İşlemleri (Karekod veya Barkod), Taşınırların; zimmetlenmesi, sayımları ve periyodik bakım ve takipleri, gelen giden evrak takipleri ve duyurular, Döküman Yönetim Sistemi "Online WORD - EXCEL", İşletme Bilgileri, Video processing ile Kurum giriş kontrolü 'Personel ve Öğrenci', Elektrik sigortaları ile SU vanalarının "Selenoid Valf ile" kontrolü ve Harcananların takibi, Güvenlik kameralarındaki görünütüleri SENSÖR'e dönüştürme ve ALARM/EVENT üretme, Kritik noktalardaki KAPI ve PENCERELERE ON/OFF kontak takarak ONLINE takibi, SINIF defterlerini ONLINE a dönüştürme, SEVK işlemlerinin takibi, Her DERS çeşidi için ONLINE YOKLAMA sistemi, Okul servislerinin ONLINE takibi, Kurumdaki TEMİZLİK işlemlerin takibi, Kulüplerin ONLINE çalıştırılması, yemekhaneden faydalanan kişilerin kayıt altına alınması "Video processing", sistemde SMS uyarıları vb bilgileri içerir..

Program Geliştirme Modülü

Müfredat işlerinde; Çerçeve programları (PDF şeklinde, 2005, 2017, 2020), UMS Ulusal Meslek Standartlar ve karşılaştırılmaları, Bir önceki Çerçeve Öğretim Programı ile Kazanımlarının Karşılaştırılmaları, Komisyon Çalışmalarının Takibi, ALAN DAL, DERS, Haftalık Ders Çizelgeleri, Ders Bilgi Formları, Dersin Kazanımları, Dersin Temrinleri ve Açıklamaları, Yıllık planların üretilmesi, İşletmeler için Kazanım Temrin senkronizasyonları gibi bilgileri içerir.
.